El Ministerio de Salud, a través del Programa de Control de VIH/SIDA (Pronosida), invirtió en la compra de...